Het incassobureau

Gepost op: 1 maart 2018

Het incassobureau, de schrik van vele mensen die het moeilijk hebben het hoofd boven water te houden. Toch hoeft er bij incasso niet meteen schrik te ontstaan. Het is niet omdat je een brief ontvangt van een incassobureau dat alles verloren is. Integendeel zij zijn er juist om een oplossing te bekomen. Wat is een incassobureau precies? 

Een incassobureau is een bedrijf die haar diensten aanbiedt aan bedrijven die last hebben van wanbetalers. Hoewel het woord onaangenaam mag klinken is het gewoon de benaming voor mensen die hun facturen niet tijdig betalen en ook na enkele herinneringen aan de betalingsplicht verzaken. In dat geval kan het bedrijf een beroep doen op een incassobureau. Dit bureau zal de wanbetaler nog eens aanmanen tot het betalen van het openstaande bedrag of indien dat niet mogelijk is contact op te nemen om een passende oplossing te vinden.


Verschillende oplossingen bij incasso

Eén van die oplossingen die incasso biedt is een beperkte termijn uitstel vragen. Vaak zal dit niet meer dan twee weken zijn. Een andere, veel vaker voorkomende oplossing is het afbetalingsplan. Met een afbetalingsplan kun je de te grote som in schijven betalen en wordt het voor jezelf dragelijker. Een afbetalingsplan wordt meestal op papier gezet en biedt zo ook een zekerheid aan de schuldeiser. Daarnaast is er ook mogelijkheid tot een minnelijke schikking. De geschikte oplossing komt pas uit de bus nadat je contact hebt opgenomen met de incassodienst. Was het louter een vergeetachtigheid of was enkele weken van huis waardoor de factuur niet betaald werd dan kunt u uiteraard ook gewoon de gehele som ineens betalen.


Kosten van incassodienst

Uiteraard zijn de diensten van een incassobureau niet gratis. Herinneringskosten, administratiekosten en andere bijkomende kosten doen het bedrag toch aardig oplopen met soms enkele tientallen tot zelfs honderden euro's. Die kosten zullen in de meeste gevallen volstaan om de diensten van een incassobureau te betalen. Zo zal het de schuldeiser niet meer kosten. De wanbetaler ziet daardoor zijn factuur wel enigszins stijgen. Dit is de de zogenoemde sanctie, bij wet toegestaan, die vast hangt aan wanbetaling.


Tot slot

Samengevat is incasso een dienst die optreedt voor schuldeisers nadat geen reactie kwam op herhaaldelijke herinneringen van onbetaalde facturen. Incassodiensten zijn niet gratis. De prijzen ervan worden verrekend als administratiekosten en herinneringskosten op een onbetaalde factuur. Incassodiensten bieden aan de wanbetaler meerdere oplossingen. Enkel door contact op te nemen kan een gepaste oplossing worden gevonden. Soms is dat uitstel maar vaak wordt een afbetalingsplan afgesproken. Tot slot rest mij u, wanneer u een brief zou hebben ontvangen van een incassodienst, veel succes te wensen bij de afhandeling ervan.

Op zoek naar een deskundig en bovenal net incassobureau te goeder trouw, kijk dan op Huyer Deurwaarder & Incasso.

Delen

Finance & money

Mijn naam is Ronald en ik ben in Amsterdam geboren vlakbij daar waar nu de finance & money wereld zit. De grote banken, het WTC en diverse andere geld gerelateerde bedrijven kun je daar in indrukwekkende hoge en moderne kantoortorens vinden. Vroeger het einde van de stad: braakliggend terrein langs de snelweg. Maar nu zindert het van drukte en spanning, goed aangeklede vrouwen en mannen in pakken lopen snel heen en weer, emotie is op hun gezichten te lezen. In de finance & money wereld draait het om geld, effectiviteit en efficientie! En het is bovendien buitengewoon interessant om er te mogen werken. Lees er verder alles over in mijn blog.

Archief

Recente artikelen